Preventief handelen

Professioneel handelen in dreigende situaties, training signaleren en preventief handelen.

Deze Cursus levert een bijdrage aan het vergroten van kennis en vaardigheden van de professional die in dreigende situaties moeten handelen.

Medewerkers binnen welzijns-, zorg- onderwijs en overheidsorganisaties geven aan steeds meer behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden om te kunnen handelen in dreigende en escalerende situaties. De media en de overheid leggen steeds meer druk op organisaties om op een effectievere manier op iedere vorm van geweld te reageren. Dat betekent dat aan weerbaarheid en consistent gedrag van de professional steeds meer belang wordt gehecht.

In het begeleiden en bejegenen van cliënten waarbij weerstanden en agressie een rol spelen is het vergaren van meer kennis en het ontwikkelen van vaardigheden daarom noodzakelijk.  In de huidige maatschappij wordt steeds meer aandacht besteed aan kindermishandeling, huiselijk geweld en eer-gerelateerd geweld. Veranderingen in landelijk beleid en in de daaruit voortkomende aanpak en methodiek binnen organisaties vragen daarom om een specifiekere en continue ontwikkeling van de professional.

Inhoud en indeling:
Persoonlijke effectiviteit; basiskennis en vaardigheden
Weerbaarheid; elementen van zelfcontrole
Omgaan met weerstanden en agressie in relaties
Communicatie en geweldloze communicatie

Methodische effectiviteit; specifieke kennis en vaardigheden
Kindermishandeling
Huiselijk geweld
Eer gerelateerd geweld

De  Doelgroep:
Iedere professional die:

  • in dreigende situaties moet werken en zijn kennis en vaardigheden wil uitbreiden en opfrissen.
  • werkt met cliënten die met verschillende vormen van agressie en geweld te maken hebben (gehad)

Doelstelling:
De algemene doelstelling van de module is het bewust worden van het belang van een voorspelbare consistente grondhouding. De deelnemer heeft verschillende manieren van bejegenen praktisch leren toepassen.