Omgaan met Agressie

Villa Veiligheid verzorgt de training Omgaan met Agressie. Wij trainen uw medewerkers hun vaardigheden op het gebied agressiehantering verder te ontwikkelen waarbij oog is voor ieders persoonlijke stijl.

De trainer staat een interactieve werkwijze voor en vraagt van de deelnemers een actieve inzet zodat het adequaat omgaan met agressievolle situaties direct geïntegreerd wordt binnen uw bedrijf.

De nadruk ligt op oefenen met behulp van een acteur aan de hand van gestructureerde rollenspelen en eigen praktijkcases.
Met deze oefeningen kunnen de deelnemers hun kwaliteiten en vaardigheden verder ontwikkelen en toepassen.

Voorbeelden van programmaonderdelen zijn:

 • Grenzen in wat wel of niet mogelijk is in de dienstverlening
 • Adequaat reageren op klachten
 • Luistervaardigheden; luistert u actief naar uw klant of bent u al bezig het antwoord te formuleren?
 • Bewust worden van non-verbaal gedrag
 • Agressie is een vorm van communicatie waar je invloed op kunt uitoefenen
 • Herkennen wanneer een gesprek beledigend, intimiderend, denigrerend of agressief wordt
 • De verschillende soorten van agressie, de uitingen en de gevolgen
 • Het ontwikkelen en oefenen van een aanpak die agressie stopt en ombuigt
 • Omgaan met de eigen spanning en emoties en het stellen van grenzen
 • Opvang en bespreekbaar maken van de nasleep die op een escalatie kan volgen
 • Verhogen van de fysieke weerbaarheid
 • Persoonlijk actieplan; het opstellen van een persoonlijk actieplan van iedere deelnemer in relatie tot het actief zijn en blijven met de verworven inzichten.

Groepsgrootte
Bij voorkeur werken wij met een groep van minimaal drie en maximaal twaalf deelnemers.

Waar
De cursus kan bij u op locatie plaatsvinden of extern bij SAFE Defense™ in Haarlem of Aalsmeer. De data van uitvoering worden in overleg met u als opdrachtgever gepland.