Leegstandsbeheer

Villa Security Leegstandsbeheer biedt oplossingen voor al uw vastgoed, of het nu volledig leeg staat of voorzien is van bewoners of bedrijven. Wie een vastgoedobject langere tijd leeg laat staan, krijgt onvermijdelijk te maken met leegstandsrisico’s, zoals onopgemerkte lekkages en het bevriezen van leidingen. Daarnaast dreigt het gevaar van verloedering, alsmede het risico van diefstal.

Het tijdelijk beheer van uw pand biedt zekerheid tegen deze bedreigingen.

Ongeacht de duur van de leegstand, er is altijd een oplossing. Wij nemen u ook graag het technisch en administratief beheer uit handen. Van anti-kraak, verhuur op basis van de Leegstandswet tot aan beveiliging, vastgoedontwikkeling en pandtransformaties.

Met ons uitgebreide dienstenpakket nemen we onze opdrachtgevers veel werk uit handen en zorgen we voor waardebehoud van uw vastgoed. Villa Security zorgt ervoor dat uw pand representatief blijft voor de potentiële huurder of koper.

Onze medewerkers zorgen ervoor dat de oude post en grof vuil verwijderd worden bij de entree, de toiletten doorgespoeld worden en dat de strategische gedeelten van uw leegstaande pand schoon blijven. Zo behoudt uw leegstaande pand een frisse en schoner de potentiële huurder of koper. Tijdens onze aanwezigheid controleren wij het pand meteen op gebreken.

Een oogje in het zeil houden:
Een surveillanceteam van gecertificeerde beveiligers dat 24 uur per dag, 7 dagen per week een oogje in het zeil houdt in en om uw vastgoed. Het is een van de mogelijkheden van bewaking die Villa Security inzet.

De surveillancedienst controleert de volledige buitenzijde van het leegstaande vastgoed. Deze beveiligingscontroles worden uitgevoerd door geüniformeerde beveiligingsbeambten met dienstauto’s.

  • Fysieke controle van de buitenzijde van het vastgoed
  • Directe communicatie met politie, brandweer en andere hulpverlenende instanties

24/7 Bewaking:
Een 24-uur bewaking is een passende oplossing om acute dreigingen zoals kraak het hoofd te bieden.

Het moment tussen oplevering van een leegstaand kantoor of woning en bijvoorbeeld de start van de sloop is een uitgelezen moment voor dieven of krakers om toe te slaan. Het 24-uur surveillanceteam is in dergelijke gevallen de perfecte oplossing en kan direct ingezet worden.