Active Shooter Response Training

active shooter_headerVilla Veiligheid & Irbis Secure Solutions organiseren Active Shooter Response Trainingen.
Deze unieke trainingen laat zien wat er allemaal komt kijken bij een actieve killer situatie. Leer en implementeer tijdens de training direct strategieën en tactieken om de kans op overleving van een active shooter/killer te vergroten. Zowel voor je zelf, jouw medewerkers en jouw gasten. Predictive profiling, wat te doen, overleef de psychische freeze, tactical movement, trauma first AID, de overheid neemt het over en dan?

Een Active Shooter / Killer situatie is niet enkel en alleen een schutter die doelgericht mensen afmaakt. Denk o.a. aan de mes incidenten van de afgelopen maanden, huiselijk geweld, afpersing van personen en bedrijven, geweld op zorginstellingen, agressieve dreigingen, ontspoorde situaties bij Jeugdzorg. Er is veel meer waar deze trainingen op aansluiten.

Maar wat zou jij doen? Handel jij of raak jij in paniek! Deze vragen worden aan reality based scernario’s gekoppeld en jij gaat ze oplossen volgens professionele begeleiding en plan van aanpak.

Waarom een Active Shooter Response Training volgen?
Nog altijd is de dreiging in Nederland ‘reëel’ en iedereen weet inmiddels waarom: de bloedige aanslagen in Parijs in januari en november vorig jaar en in Brussel laten zien dat terreur al lang niet meer een ver-van-mijn-Europese-bed-show is.

Verschillende trainingen voor bedrijven, scholen, instellingen en particulieren.
Laat u adviseren welke vorm van training aansluit bij uw bedrijf. Naast het trainen van uw personeel, zijn wij experts met het maken van een risico analyse en geven van advies op veiligheid.
Voor scholen met kleine en jonge kinderen hebben wij een kindvriendelijke training om veilig en vertrouwd met deze materie in aanraking te komen.

Kelderluik-arrest
Het Kelderluik-arrest (HR 05-11-1965, NJ 1966, 136, ECLI:NL:HR:1965:AB7079)[1] is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad, dat van groot belang is gebleken voor de juridische beoordeling van gevaarzetting in verband met onrechtmatige daad. In dit arrest geeft de Hoge Raad factoren voor de beoordeling of iemand maatregelen moet nemen om te voorkomen dat een bepaalde potentieel gevaarlijke situatie tot letsel leidt bij een ander.
De overheid gaat er vanuit dat ondernemers zelfstandig werken aan een veilige omgeving voor haar werknemers en gasten. Tot heden is dit ook een hoofdzaak voor eigenaren van bedrijven en organisaties die met werknemers werken en gasten ontvangen op hun locatie. Zij dienen zorg te dragen om risico´s te verminderen en te werken aan een veilige omgeving. Daarnaast betreft het ook een verzekeringskwestie, want wie betaald als er letsel en-of schade ontstaat.

Deze vier criteria zijn:
• Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste onoplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?
• Hoe groot is de kans dat uit deze niet-inachtneming ongevallen staan?
• Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
• Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?